IT specialistas atlieka IT  technikos apžiūrą, patikrą, atnaujinimą bei taisymą. Sukaupta daugiametė patirtis surenkant ir taisant asmeninius kompiuterius, užtikrina klientams aukštą paslaugų kokybę.